1

Тема: sc_trans2 one playlist shuffle songs

Hacu stob v nonstope zvucal 1 playlist cerez ftp kidaju pesni cerez komandu

find /home/sistem/sc_trans2/music/autoDJ -type f -name "*.mp3" > /home/sistem/sc_trans2/playlists/playlist.lst

vozabnavlaju playlist vso ok

vapros server posli vozabnavlenija playlista nado restart stob on nasol noviji pesni i zapuskal ili nado zdelat dva playlista stob on menal ih?

i samoje glavnoe kak zdelat stob s playlista nesli pesni po poradku a v rasipnuju stob on sam na ugad stavil pesni?

https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16/debian.png

2

Re: sc_trans2 one playlist shuffle songs

после перезапуска он будет играть те песни что в  /home/sistem/sc_trans2/playlists/playlist.lst

есть такая штука в настройках как shuffle

3

Re: sc_trans2 one playlist shuffle songs

a esli prosta dobovlat noviji pesni i delat update playlist on ih igrat budet bez perezagruzki servera?

https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16/debian.png

4

Re: sc_trans2 one playlist shuffle songs

да

5

Re: sc_trans2 one playlist shuffle songs

ok spasiba ! a nasot suffle ja dobavil v sc_trans.conf takuju stroku

; Shuffle the playlist
Shuffle=1

eta na playlisti shuffle ili na  pesni?

hotelosbi 1 playlist smile nehacu stob menalis prosta stob pesni v razbros igrali

https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16/debian.png

6

Re: sc_trans2 one playlist shuffle songs

в разброс песни что в плейлисте